image-1

BURUN AMELİYATI

Burun ameliyatlarını estetik ve cerrahi olarak ikiye ayırarak incelemek faydalıdır.

Estetik kaygılar ana problem olarak karşımıza çıkar.

Hasta ameliyat sonunda nasıl bir buruna sahip olacağından ve bunu sevip sevemeyeceğinden emin olamaz. Burun ameliyatlarında hastaya taahhüt ettiğimiz yüzüne gitti, naturel oldu gibi cümlelerin gram ve santim olarak hiç bir karşılığı yoktur. Şöyle açıklayabiliriz; eğer bir meme ameliyatından bahsediyor olsaydık yukardan belli noktalardan, orta noktadan da her ikisi de eşit uzaklıkta iki aynı büyüklükte yuvarlak memeyi koyduktan sonra hastanın çok fazla itiraz edeceği bir durum kalmaması gerekirdi.

Ancak burun ameliyatında işte burası 5 santim, burası 2 santim bak ne kadar güzel oldu diyebilmemiz imkansızdır. Bunun için hastanın olayı çok iyi anlaması lazımdır.

Operasyon sonrası doktor ya da hasta yakınları neticeyi çok beğenebilir, hasta beğenmeyebilir veya hasta beğenir, biz beğenmeyebiliriz gibi karmaşık durumlarla karşı karşıya kalabiliriz.

İkinci önemli şey hastanın doktorundan emin olamamasıdır.

Hastanın doktorundan emin olması için doktorun yaptığı bir şeyi görmesi gerekir. Tanıdıklarından birini doktor ameliyat ettiyse burada problem yoktur. Ancak, hastanın doktorun ameliyat ettiği birini tanımadığı durumlarda doktorun ona resim göstermesi gerekecektir. Gösterilecek resimler yüzlerce vaka arasından en iyi neticeler arasından seçilecek ve tam olarak doktorun başarı oranını yansıtmayacaktır.

Kompüter kullanmak, olası neticeyi göstermek hastayı hakikaten etkilemektedir ancak unutulmaması gereken, ameliyatı bilgisayarın yapmadığı ve doktorun bilgisayarda gösterdiğiyle yaptığı arasında büyük farklar olabileceği gerçeğidir.

Üçüncü problem ise burun operasyonu neticesinin hemen ortaya çıkmamasıdır. Burun estetiği ameliyatı ödemleri uzun süren ve son şeklini 6–9 ay arasında alan bir girişim olduğu için ameliyattan çıktıktan sonraki netice hastaya bir şey ifade etmez.

Sonuç olarak, ne olduğu belli olmayan doktordan, emin olamadığı neticeyi, hemen göremediğin bir ameliyat için de hastanın kendisine ben bu kadar şeyi göze alacak kadar burnumdan mutsuz muyum sorusunu sorması gerekir.

Bunu da gayet basit bir şekilde hasta kendi kendine sorgulayabilir. Hastaya eski resimlerine bakmasını söylersiniz. Bundan önceki resimlerinde profilden resim çektirmişse zaten burnunu çok fazla sorun etmiyor demektir. Hiç profilden resim çektirmeyecek kadar burnunu sorun etmiş, normal hayatını ona göre ayarlamış durumda ise o zaman bu hastanın ameliyat olmaya hazır olduğunu düşünebiliriz.

Cerrahi olarak gayet kolay ameliyatlardır.

1 saat civarında sürer, tamponlar eskisi gibi çok uzun ve bütün burnu dolduran tamponlar değil sadece kesi hattının olduğu yerlerde konan küçük tamponlardır ve 24 saat içinde çıkartılırlar. Genelde hasta tamponlarını kendi çıkarır.

Hastanın operasyon sonrası ağrısı olmaz.

Göz altlarında morluk artık ender olarak görülmektedir.

Cerrahi yöntemlerden açık veya kapalı rinoplastiyi seçmek cerrahın tercihine, kendisini daha rahat hissetmesine kalmıştır.

Genel olarak sekonder yani düzeltme ameliyatlarında, burun ucunda kıkırdakların özellikle deforme olduğu durumlarda ve yeni başlayan cerrahlarda açık ameliyat tercih sebebidir.

Ameliyat sonrası bir hafta alçı veya plastik atel kullanılır.

Genelde 6–9 ay arası dönemde ödemler geçince hasta ile oturup ayna karşısında değerlendirme yapılır.