image-1

KARIN GERME

Karın ameliyatlarından bahsederken iki şeyi çok iyi birbirinden ayırmak lazım. Göbek ve fazla deri iki ayrı hadisedir. Fazla deri olmadan göbek, göbek olmadan da fazla deri olabilir.

Karına yandan baktığımız zaman deri, deri altı yağ dokusu ve karın adalelerini görürüz. Karın adalelerinin gevşemesi; üstünde fazla yağ olmadan da göbek ortaya çıkarabilir.

Bunu erkeklerde özellikle içki göbeği olarak adlandırırız. Kadınlarda ise yağ birikintisi fazla olabilir ya da adale öne doğru gelir ve yağ birikintisinden dolayı bir göbek oluşabilir.

Karın şikayeti ile gelen her hastada cerrahi şart olmayıp liposuctionla yağ alınabildiği kadar alınarak yavaş yavaş bir çözüme de gidilebilir. Hasta belli bir yaşın üstündeyse ve derinin büzülme kabiliyeti azaldıysa, sadece karın bölgesinde birikmiş yağlar iki hatta üç kerede de alınarak ameliyata gerek kalmadan deriye büzülebilme zamanı tanındıktan sonra, netice elde edilebilinir.

Çok aşırı kilo vermeden sonra fazla deri sarkmış ve kendi üstüne katlanmışsa tedavi sadece cerrahidir. Hem aşırı kilo, hem de katlanmış deri problemi varsa bu şikayetlerin tedavisi cerrahidir ancak girişimi liposuctionla kombine etmek gerekebilir. Her iki tedavi aynı ameliyatla gerçekleştirilebileceği gibi ikinci bir girişim de düşünülebilinir.

Normal karın ameliyatlarında bizim yaptığımız, fazlalıkları alarak iz bikininin içinde kalacak şekilde dikmektir. Göbeğin üstüne çıkmanın gerekmediği durumlarda, mini karın germe dediğimiz sadece aşağıda göbeğin altında birikmiş dokular için göbek etrafında kesi yapmadan, bikini hattından da bu girişim tamamlanabilir.

Bütün bunların dışında özellikle genç erkeklerde, mini karın operasyonu gibi keserek ve endoskop kullanarak adaleleri orta hatta kalıcı dikişlerle yaklaştırarak büyük bir yara izi olmadan iyi netice elde edilebilinir.

Ele alınması gereken üç ayrı bölge (deri, yağ dokusu ve adale) var. Hangisinde problem varsa ona yönelik bir ameliyat yapmak gerekir. Kombine bir girişim yapılabileceği gibi birkaç kere de opere etmek gerekebilir, örneğin 50 kilo fazlası olanlarda bu artık estetik ameliyattan çok fizyolojik ameliyata girer. Fazlalığı dışarı aldığınız zaman hasta daha rahat yürür, giyinir ve günlük hareketlerini yapabilir hale gelir.

Günümüzde karın germe operasyonları, hastaları zorlayan ve ağrı duyduran ameliyatlar değil daha kolay tolere ve kabul edilir ameliyatlardır. Her cerrahide olduğu gibi burada da gerginlik neticesinde iz kalacaktır ancak bu iz bikini içine saklandığı için kabul edilir vaziyettedir.

Karın germe operasyonları genel anestezi altında yapılır. Hasta bir gece hastanede kalır ve ertesi gün mobilize edilir, operasyon sonrası ne kadar çabuk ayağa kalkıp hareket ederse iyileşmesi o kadar çabuk olacaktır.

Karın germe ameliyatı sonrasında doktorunuz özel bir çorap giyilmesini, antibiyotik kullanılmasını ve altı hafta kadar korse giyilmesini önerecektir. Korse yaptığı baskıyla ödemlerin daha çabuk ve homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır.